سامانه لینک خوب

کلمه جایگزین سفارشی

If you need a custom alias, you can enter it below.

محافظت شده با رمز

با استفاده از رمز دسترسی به آمار لینک خود را محدود کنید

توضیحات

با استفاده از این امکان میتوانید لینک های خود را در حساب کاربری از هم تفکیک کنید.

هدف مکانی افزودن موقعیت های بیشتر

If you have different pages for different countries then it is possible to redirect users to that page using the same URL. Simply choose the country and enter the URL.

سامانه ای برای کوتاه و زیبا نمودن لینک های طولانی خود شروع / ثبت نام اطلاعات بیشتر
یک داشبورد برای مدیریت همه چیز

تجزیه و تحلیل کامل رهگیری همه کاربرانی که روی لینک‌ها کلیک میکنند.

سیستم ما به شما اجازه می‌دهد همه چیز را رهگیری کنید. چه تعداد کلیک‌ها، کشور و یا ارجاع دهنده لینک، همه اطلاعات اینجاست.

داشبورد قدرتمند یک داشبورد برای مدیریت همه چیز

داشبورد ما به شما امکان می دهد تا همه چیز را کنترل کنید. لینک های خود را مدیریت کنید، بسته بسازید، صفحه های اسپلش و تنظیمات خود را مدیریت کنید، همه از طر یق یک داشبورد.

یک داشبورد برای مدیریت همه چیز

محافظت شده با رمز

برای محافظت از دسترسی غیر مجاز به لینک های خود، رمز عبور برای آنها قرار دهید.

جغرافیای هدف

پیوندهای خود را اهداف جغرافیایی نمایید تا مراجعه کنندگان را به صفحه های خاصی ارجاع دهید و سطح تعامل را بیشتر کنید.

بسته

پیوندهای خود را بسته بنده کنید تا راحت بتونید به آنها دسترسی داشته و آنها را به اشتراک بگذارید.

اشتراک

لینک‌های خود را با یک کلیک از داشبورد خود به اشتراک بگذارید

136

آدرس‌های ساخته شده

14218

کلیک‌های سرویس داده شده

5

کاربران ثبت نام شده
http://www.20script.ir